maanantai 23. maaliskuuta 2009

Sarjakiusaaja


Tämä kirjoitus perustuu brittiläisen Tim Fieldin tekemiin tutkimuksiin ja kirjaan, ”Kiusaaja näköpiirissä” (eng. ”Bully in Sight”).

Seuraavassa esitetään sarjakiusaajan profiili. Sama pätee myös muihin hyväksikäyttäjiin. Esim. ahdistelijoihin, pedofiileihin, raiskaajiin, seksuaalisesti hyväksikäyttäjiin, rasistisiin ahdistelijoihin, hyväksikäyttäviin ja pahoinpiteleviin avio- tai avopuolisoihin, väkivaltaisiin pahoinpitelijöihin (esim. sarjamurhaajiin).

Kuinka monta ihmistä tunnet, jotka sopisivat tähän kuvaukseen?

Suurimmassa osassa kiusaamistapauksia kiusaaja on ns. sarjakiusaaja. Sarjakiusaaja on kiusannut aiemmin, kiusaa tällä hetkellä ja tulee kiusaamaan jatkossakin. Usein vähän menneisyyttä tutkimalla löytyisi joukko kiusattuja, jotka

- Ovat lähteneet työpaikastaan äkkiä
- Ovat lähteneet epäilyttävissä olosuhteissa
- Ovat jääneet ennenaikaiselle tai sairaseläkkeelle
- On erotettu epäoikeudenmukaisesti
- Ovat olleet kurinpitotoimenpiteiden kohteena
- Ovat kärsineet stressiperäisen hermoromahduksen

Profiili

Sarjakiusaajan profiili on yhdenmukainen ja sopii lähes kaikkiin kiusaajiin, tapahtuipa kiusaaminen missä ympäristössä tahansa. Sarjakiusaaja voi olla mies tai nainen - ainoa ero on, että naiset ovat “parempia” kiusaajia.

Sarjakiusaaja

- On pakonomainen ja vakuuttava valehtelija. Kun häntä vaaditaan tilille teoistaan, hän keksii spontaanisti mitä tahansa vastatakseen sen hetkiseen tarpeeseen.
- Omaa Jekyll&Hyde persoonallisuuden - on häijy ja kostonhimoinen kahdenkesken ja viaton ja hurmaava todistajien läsnä ollessa. Tästä johtuu, ettei kukaan ulkopuolinen voi uskoa, että ko. henkilöllä on kostonhimoinen luonne, vain senhetkinen uhri näkee molemmat puolet.
- On aina hurmaava, luottamusta herättävä ja vakuuttava kun samanarvoiset työntekijät, esimiehet tai ulkopuoliset ovat läsnä (huomaa, että charmilla on motiivi).

Yllä olevat luonteenpiirteet selittävät ennen kaikkea sen, kuinka sarjakiusaajat selviävät paljastumatta.

Sarjakiusaajalla ei ole kykyä nähdä millaista hänen käytöksensä on. Hän ei ole tietoinen käytöksensä tökeryydestä ja asiattomuudesta. Kiusaaja on todella tietämätön siitä (tai ei halua myöntää) millainen vaikutus hänen käyttäytymisellään on toisiin ihmisiin. Termi syyntakeeton tulee usein mieleen. Sarjakiusaajat näyttävät olevan sokeita sille tuholle, mitä he saavat aikaan kompuroidessaan elämäänsä eteenpäin.

Sarjakiusaaja:

- On itsekäs ja toimii koko ajan oman hyödyn tavoittelun, itsetehostuksen ja itsesäilytyksen innoittamana. Kaikkien tekojen tavoitteena on tuoda kiusaaja esille, vaikka teko vaikuttaisi viattomalta (kuinka tänään voit? kääntyy muotoon onko siitä, miten voit tänään, mitään hyötyä minulle?)
- On tunteeton, usein paatuneen välinpitämätön muiden tarpeille, varsinkin silloin kun muilla on elämässään vaikeuksia.
- Käyttää arvostelua, nöyryyttämistä jne. huomauttaessaan muiden suoritusten vajaavaisuuksista. Todellisuudessa tämä tähtää muiden kontrolloimiseen ja alistamiseen eikä suoritusten parantamiseen.
- Vääristelee, vääntelee, sepittää, keksii kritiikkiä ja syytöksiä ja käyttää väärin kurinpitojärjestelmiä, taas kuten edellisessä kohdassa kontrolloidakseen ja alistaakseen.
- On kontrolli-intoilija ja hänellä on ylitsepääsemätön halu kontrolloida muita.
- Ei pysty luottamaan toisiin. Tämä selittää osin kohtuuttoman ja pakonomaisen muiden ihmisten tarkkailun.
- Haluaa edetä urallaan asemaan, jossa saa käyttää valtaa ja käyttää sitten valtaansa väärin.
- On itsevaltainen ja käskevä, käyttää usein sanoja “sinun pitäisi” ja “sinun ei pitäisi”
- On riittämätön, taitamaton, huono työssään, epäpätevä. Kiusaaja pysyy asemassaan vain niiden avulla, joita hän kiusaa.
- Aiheuttaa eripuraisuutta. Kiusaajalla on hajottava vaikutus ja siksi heidän osastoillaan on toimintahäiriöitä ja ne ovat tehottomia. Kiusaajan käyttäytyminen estää muuta henkilökuntaa hoitamasta tehtäviään.
- On lyhytnäköinen ja ei usein pysty suunnittelemaan asioita enempää kuin 24 tuntia eteenpäin
- Näyttää elävän kuplassa, jossa on olemassa vain tämä päivä. Kun heitä uhmataan, he keksivät spontaanisti asioita. Kiusaaja näyttää uskovan itse sepitelmiinsä. Lääketieteessä tätä kutsutaan sepittelyksi, moraalisesti se on pakonomaista valehtelua.
- On usein lapsi, joka ei ole aikuistunut.
- On käytökseltään kypsymätön ja hänen tapansa ovat huonot.
- Omaa huonot kommunikointikyvyt, huonot ihmissuhdetaidot ja huonot sosiaaliset taidot.
- Omaa huonot kielelliset kyvyt. Kiusaaja käyttää vain erittäin negatiivista kieltä, johon sisältyy vain harvoja tai ei ollenkaan positiivisia ilmauksia.
- Toimii vain palkkion tai oman hyödyn toivossa. Kiusaaja käyttää hyödyn tavoittelussa työnantajaa hyväkseen ja tarpeen tullen piiloutuu työnantajan taakse.
- On huutaja ja kirkuja, jos on ulospäin suuntautunut. Tällaiset kiusaajat ovat näkyviä ja kiusaavat julkisesti.
- On vaarallisin, jos hän on sisäänpäin kääntynyt. Hän tapaa istua taka-alalla ja hän värvää muut tekemään likaisen työn. Kun tämänkaltaisen kiusaajan kanssa joutuu tekemisiin, on ensin tunnistettava priimus motor. Sitten kannattaa keskittyä vain ja ainoastaan tähän henkilöön, muut tulevat häviämään siinä sivussa.
- On ilonpilaaja. Kiusaaja väheksyy muiden ihmisten ideoita ja ehdotuksia.
- Ei omaa mielikuvitusta, eikä hänellä ole luovia tai uudistuvia kykyjä. Kiusaaja esittää harvoin omia ajatuksia, yleensä hän toistaa muiden sanoja (usein esimiesten) ymmärtämättä niitä, sen sijaan että ajattelisi itse.
- Ei ole vastaanottavainen toisten ajatuksille, mutta voi silti esittää ne myöhemmin ominaan
- On plagioija, varastaa muiden työn ja ottaa siitä kunnian.
- Käyttää usein väärää kehumista tai juuri kyseessä olevaan tilanteeseen sopimatonta kehumista. Tämän tarkoitus on saada kiusaaja tuntemaan olonsa hyväksi, osaksi todistajien vuoksi ja osaksi siksi, että uhri laskee puolustustaan ja on siten helpommin kontrolloitavissa ja alistettavissa.
- On kykenemätön ja haluton antamaan toisille ja heidän vaikutuksilleen ja saavutuksilleen arvoa, suhtautuu muihin usein väheksyvästi.
- Arvostelee tehtäviä ristiriitaisesti. Kiusaaja aliarvioi tahallaan muiden töitä ja saavutuksia. Kun taas kiusaaja tekee jonkin työn, se on työläs, vaikea ja kiusaaja tarvitsee paljon tunnustusta. Kun uhri tekee saman työn, se on mitätön, sillä on vain vähän tai ei lankaan arvoa, eikä sitä kannata mainita.
- On kiittämätön ja sanoo vain harvoin (jos koskaan) “kiitos” tai “hyvin tehty”.
- On kaksinaamainen ja tekopyhä.
- On vilpillinen, pinnallinen, valheellinen ja pintapuolinen.
- On syntynyt ilman empatiakykyä, eikä ole koskaan oppinut (tai opetettu) olemaan empaattinen.
- Saattaa yrittää olla empaattinen, mutta yritykset ovat pinnallisia, aloittelijamaisia, usein sopimattomia tai sopimattoman ylimielisiä. Yritykset perustuvat ennemminkin jäljittelyyn kuin aitoon tunteeseen. Niiden tarkoitus on saada kiusaaja näyttämään varsinkin todistajien edessä hyvältä saada hänet tuntemaan itsensä hyväksi.
- Reagoi usein kärsimättömyydellä ja aggressiivisuudella, jos häneltä vaaditaan empatiaa. (silloin kun joku muu on ahdistunut tai tarvitsee apua) tilanteessa, jossa todistajia ei ole läsnä. Jos paikalla on todistajia, empatiayritykset ovat usein valheellisia ja ylitsevuotavia.
- On piittaamaton ja halveksuva, jos hänet vaaditaan ottamaan huomioon muiden tarpeet tai tukemaan muita.
- On haluton pyytämään anteeksi virheitä, paitsi silloin tällöin, kun paikalla on todistajia. Silloin anteeksipyyntö on valheellinen, teennäinen, ylitsevuotava ja asiaton, mutta tarpeeksi vakuuttava, jotta samanarvoiset työntekijät ja esimiehet uskovat siihen.
- On nopea syyttämään toisia.
- On todistajien läsnä ollessa epäluonteenomaisen äitelä ja ylitsevuotava, muuten petollinen ja epärehellinen.
- On vilpillinen ja manipuloiva (varsinkin naiset)
- On pahansuopa ja kostonhimoinen
- Käyttäytyy melkein yksinomaan aggressiivisesti, mutta väittää sen olevan itsevarmuutta (itsevarmuus on tunnistaa ja osaa kunnioittaa omia ja toisen oikeuksia).
- Kokee herkästi mielialan muutoksia, vaihtelee kylmästä kuumaksi usein äkkiä ja varoituksetta.
- On ristiriitainen arvosteluissaan, usein hylkäävä, jättää huomiotta tai kieltää aiemmat puheensa.
- On joustamaton ja kykenemätön arvioimaan valintoja ja vaihtoehtoja.
- On leppymätön ja suurentelee toisten virheitä.
- Omaa ylimielisen asenteen terveys- ja turvallisuusasioihin.
- Suuttuu nopeasti. Kiusaajalla on usein arvaamaton temperamentti.
- Voi olla arvaamatta aseistariisuvan miellyttävä, varsinkin kun olet paljastamassa häntä muiden edessä. Tällä tavalla he herättävät ihmisissä sympatiaa ja syyllistävät muita, jolloin ihmisiä on helpompi manipuloida ja kontrolloida.
- On usein huumorintajuton ja tunteiltaan laimea. Huumoriyritykset ovat usein pinnallisia ja teennäisiä.
- On epävarma ja kokee muut uhkana. Uhka näyttää syntyvän siitä pelosta, että kiusaajan epäpätevyys paljastuu ja usein se vaikuttaa harhaisuudelta. Kiusaajalla saattaa olla paranoidinen persoonallisuus.
- On kommunikointi- ja yhteistyökyvytön. Kiusaaja on välttelevä, kun toiset pyytävät.
- Ei osaa kuunnella, ei välitä tai mitätöi muut: tuntuu kuin puhuisi kiviseinälle.
- Ei pysty pitämään yllä kypsää aikuisten välistä keskustelua (saatat huomata tämän vasta jälkeenpäin).
- Näkee ihmiset esineinä tai välikappaleina.
- Ei omaa omaatuntoa, eikä näytä katumusta. Vallankahvassa oleva ihminen, jolla ei ole omaatuntoa, on vaarallinen.
- Pitää kiinni kohtuuttomasti ja joustamattomasti toimintatavoista ja säännöistä. Tällä tavoin peitetään usein kyvyttömyys uuden luomiseen. Heidän työnsä on byrokraattista ja ensisijalla on aina ylhäältätulevien käskyjen noudattaminen.
- Vaatii ja tukeutuu joustamattomaan toimintatapojen ja sääntöjen kiinnipitämiseen, jos häneltä vaaditaan päätöksentekoa. Tämä on vastuusta luopumista ja osoitus kyvyttömyydestä johtaa.
- On usein psykopaattinen persoonallisuus, jonka pääpiirteitä ovat:
- haluttomuus noudattaa yhteiskunnan sääntöjä. Kiusaaja ajattelee, että säännöt, toimintatavat ja lait eivät koske häntä. Mutta hän vaatii, että muut noudattavat niitä.
- kyvyttömyys selviytyä pienistä turhautumista.
- taipumus toimia impulsiivisesti, rauhattomasti ja sattumanvaraisesti.
- kyvyttömyys solmia pysyviä ihmissuhteita.
- kyvyttömyys oppia aikaisemmista kokemuksista, olivatpa ne kuinka epämiellyttäviä tahansa. Tämä “oppimisvaikeus” on avainpiirre kiusaajan persoonallisuudessa ja erottaa sarjakiusaajan tietämättään kiusaavasta ihmisestä. Oppimiskyvyttömyys näyttää kohdistuvan ihmissuhde-, kommunikaatio-, käyttäytymis- ja sosiaalisiin taitoihin.

Muita adjektiiveja, joilla voidaan kuvata kiusaajaa ovat juonitteleva, laskelmoiva, julma, sadistinen, ennakkoon harkitseva, välinpitämätön jne.

Ihmissuhde-, empatia- ja sosiaalisten taitojen puute muistuttaa autismia. Sarjakiusaaja tukeutuu melkein yksinomaan sääntöihin, vakiintuneisiin toimintatapoihin, aggressiivisuuteen, kieltämiseen ja jäljittelyyn peittääkseen ihmisten kanssa tarvittavien taitojen puutteen. Useimmat tähän profiiliin sopivat ovat työssään epäpäteviä ja kiusaamisella peitetään tämä puute.
Kuitenkin muutamat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että jotkut sarjakiusaajat (erityisesti hiljaise)ovat hyviä töissä, jotka perustuvat sääntöihin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin ja joissa ei tarvitse itse ajatella tai käyttää mielikuvitusta. Nämä ihmiset eivät selviydy, jos heidät pakotetaan ulos roolistaan, esimerkiksi pakotetaan työskentelemään ihmisten kanssa.
Ovat jopa erinomaisia jollakin tietyllä alalla, jossa heitä voidaan pitää asiantuntijoina, mutta heiltä puuttuvat lähes kaikki muut kyvyt (yleensä miehiä).


Hyväksynnän ja vastuun välttäminen - kieltäminen-

Sarjakiusaaja on ulospäin aikuinen, mutta sisimmältään lapsi. Hän on kuin lapsi, joka ei ole koskaan aikuistunut. Kiusaaja haluaa nauttia aikuisen maailman nautinnoista ja hyödystä, mutta on kykenemätön ja haluton hyväksymään vastuita, jotka liittyvät siihen maailmaan. Lyhyesti, ihminen ei ole koskaan oppinut - tai häntä ei ole opetettu - kantamaan vastuuta käyttäytymisestään. Kun kiusaaja vaaditaan tilille teoistaan, hän vaistonvaraisesti:

a) kieltää kaiken. Eri tapoihin kuuluu mitätöinti (ei näin mitättömästä kannata puhua). “uusi alku” -taktiikka (en ymmärrä miksi haluat kaivella menneitä, unohdan käytöksesi ja aloitetaan puhtaalta pöydältä). Näin kiusaaja yrittää välttää vastuun tekemisistään ja yrittää kääntää huomion ja hämätä käyttämällä valheellista sovittelua. Kuvittele, jos kaikki rikolliset käyttäisivät tällaisia puolustuksia (Tiedän että tapoin 12 ihmistä, mutta se on menneisyyttä, jota emme voi muuttaa. Unohdetaan se ja keskitytään tulevaisuuteen) Siten voimme kaikki jatkaa omaa elämäämme.). Se ratkaisisi hetkessä vankiloidemme ylikansoittumisongelman.
b) kieltämistä seuraa nopeasti aggressiivinen vastahyökkäys tai vastasyytös, joka on usein vääristelty tai sepitetty. Valehteleminen, petkuttaminen, kaksinaamaisuus, tekopyhyys ja syyttely ovat tällaisen tilan tunnusmerkkejä. Tarkoitus on taas kerran välttyä vastaamasta kysymykseen ja siten välttää vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestä. Usein uhri houkutellaan - tai pakotetaan antamaan uusi pitkä selitys, jolla kiusaajan väitteet osoitettaisiin valheiksi. Siihen mennessä kun selitys on valmis, alkuperäinen kysymys on unohdettu.

Molemmat a) ja b) kohdat naamioidaan aggressiivisuudella itsevarmuudeksi. Itse asiassa kiusaajan itsevarmuus on harhaa. Huomattavaa on, että vastaus alkuperäiseen kysymykseen on itsestään selvä.

c) siinä epätodennäköisemmässä tapauksessa, että kieltäminen ja vastahyökkäys ei onnistu, kiusaaja käyttää jokeria ja teeskentelee olevansa uhri. Jos kiusaaja on nainen tai lapsi, he saattavat purskahtaa itkuun - näin syyllistetään muut ihmiset, jotta heitä voitaisiin manipuloida. Useimmat meistä eivät tiedä, mitä tehdä, kun toinen itkee ja näin kiusaaja voittaa keskeytyksellä. Eri tapoihin kuuluvat marttyyrius (jos minua ei olisi) ja “voi minua raukkaa” -draama (ei tiedä kuinka vaikeaa minulla on plsh plsh plsh ja aina minä joudun… ja sinä luulet että sinulla on vaikeaa…)

Käyttämällä tällaisia vastauksia kiusaaja välttää vastaamasta kysymyksiin. ja välttää vastuun siitä, mitä on tehnyt tai sanonut
Tämä on toimintatapa, joka on opittu kolme vuotiaana. Useimmat lapset opetetaan tai he oppivat välttämään tällaisen käytöksen. Osa ei opi koskaan ja aikuisina he ovat opetelleet tavan vältellä niin, että se hipoo täydellisyyttä.

Kun kiusaaja vaaditaan tilille siitä, miten he ovat päättäneet käyttäytyä, kypsät aikuiset eivät purskahda itkuun. Jos olet tekemisissä sarjakiusaajan kanssa, joka käyttää tätä välttämistekniikkaa, istu passiivisesti ja kiinnitä huomio siihen tapaan, millä kiusaaja reagoi juuri sillä hetkellä ja taktiikan tarkoitukseen. Sitten toista alkuperäinen kysymys.

Kiusaajat luottavat siihen, että muut kieltävät kiusaamisen ja jos uhri raportoi kiusaamisesta häntä ei uskota.(oletko varma asiasta? Minun on vaikea uskoa, oletko varma ettet kuvittele asiaa?) Usein uhrilta kysytään miksi hän ei ole aiemmin kertonut kiusaamisesta ja vastaus on yleensä “Koska luulin ettei kukaan usko minua”. Ikävä kyllä he ovat usein oikeassa.

Asian kieltäminen on yleistä myös seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa. Työpaikkakiusatut joutuvat usein saman asenteen kohteeksi, kun he raportoivat kollegan kiusaamisesta johtotasolle. Työpaikalla kiusaaja värvää yksi tai kaksi kollegaa, jotka pönkittävät kiusaamisen kieltämistä, jos asia tulee esille.

Heijastaminen

Kiusaaja heijastaa riittämättömyyttään, puutteitaan käyttäytymisessään jne. toisiin ihmisiin välttääkseen sen, että hänen itsensä täytyisi hyväksyä omat puutteensa ja tehdä sitten asialle jotain (itsensä tuntemaan oppiminen voi olla kivuliasta) ja samalla hän hämää ja kääntää huomion pois itsestään. Heijastaminen saadaan aikaan syyllistämällä, kritisoimalla ja esittämällä syytöksiä. Kun tämän tajuaa, jokainen kritiikki tai syytös , jonka kiusaaja uhrista tekee, onkin paljastus hänestä itsestään. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi, jotta löydetään kiusaajan omat väärinkäytökset. Esimerkiksi, kun syytökset koskevat taloudellisia tai seksuaalisia väärinkäytöksiä, on todennäköistä, että kiusaaja on itse syyllistynyt siihen. Tällaisessa tapauksessa kiusaaja on saatava ymmärtämään, että jos hän tekee päteviltä vaikuttavia, mutta valheellisia syytöksiä, hän joutuu myös itse tutkimuksen kohteeksi.

Kun muut alkavat ymmärtää uhrille syntyneet psyykkiset vammat, useimmat kiusaajat virittävät “mielenterveysansan” väittämällä, että uhri on psyykeltään sairas tai psyykkisesti tasapainoton tai että hänellä on mielenterveysongelmia. On hyvin todennäköistä, että tämä syytös on kiusaajan oman mielenterveysongelman heijastuma. Jos ansaa käytetään sinua vastaan, käytä tätä syytöstä kurinpitorangaistusta vastaan tai liitä se oikeusprosessiin.

Suhteet työpaikalla

Kaikista yli 2300 tapauksesta, jotka ovat tulleet Tim Fieldin auttavaan puhelimeen, ainakin puolissa tapauksissa kiusaajalla on suhde jonkun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Näillä suhteilla on hyvin vähän tekemistä ystävyyden kanssa, enemmänkin niillä varmistetaan strateginen liittolainen .

Neljäsosassa tapauksista oli olemassa epäilys suhteesta ja lopussa neljäsosassa oli olemassa suhde, joka ei ole perustunut seksuaaliseen vetovoimaan vaan keskinäiseen toisen käyttäytymisen ihailuun.

Jos kiusaaja on nainen ja alemmassa asemassa, hän etsii heikon miehen ylemmästä asemasta (tämä ei yleensä ole vaikeaa) esimerkiksi yrityksen presidentin, vanhemman johtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, osastopäällikön jne. Sitten hän ansaitsee palkkioita, tukea ja suojelua (esim. ylennyksen) eräin perinteisin keinoin. Kun ylennys on saavutettu, kiusaaja laskelmoi, kuka voi auttaa seuraavassa ylennyksessä. Jos ensimmäinen mies ei voi, hänet hylätään ja etsitään seuraava. Miehet eivät todennäköisesti myönnä, että näin käy tai on käynyt.

Jos kiusaaja on mies ja ylemmässä asemassa, hän usein makaa sihteerin tai toimistopäällikön kanssa. Tällä tavalla hän saa tietoa ja levittää väärää tietoa. Joskus alempiarvoisen naisen tunnistaa palkkioista, kuten esim. hän on ainut ihminen, jolla on toimistotarvikekaapin avain. Muuta saavat ryömiä hänen edessään saadakseen uuden kynän. Tai hänet jätetäänvastuuseen kun kiusaaja on poissa, vaikka talossa olisi pätevämpiä ja kauemmin talossa olleita sijaisia.

Monilla sarjakiusaajilla on onneton ja epätyydyttävä yksityiselämä, jolle on tyypillistä yksi tai useampi epäonnistunut ihmissuhde. Jos olet sarjakiusaajan tämänhetkinen uhri ja olet viemässä asiaa oikeuteen, pieni kiusaajan menneisyyden kaiveleminen saattaa tuoda esiin asioita, joita kiusaaja pitäisi mieluummin salassa. Joissakin tapauksissa kiusaajalla on ollut tuomioita petoksista, heidät on aiemmin pakotettu osallistumaan terapioihin valehtelun takia tai heillä on rikosrekisterissä merkintöjä kotiväkivallasta. Normaaleissa olosuhteissa tällaisten asioiden kaivelu olisi epäeettistä, kuitenkin jos olet sarjakiusaajan uhri, olosuhteet eivät ole normaalit.

Todistuksen paikkansapitävyys

Koska sarjakiusaajalla on Jekyll&Hyde -persoonallisuus, koska hän on pakonomainen valehtelija ja koska hän on vakuuttava ja charmikas, hänen todistuksensa paikkansapitävyyteen ei voi luottaa kurinpitotoimenpiteiden, alustavien kuulusteluiden tai tuomioistuimen käsittelyn yhteydessä. Tähdennä tätä, kun alat toimimaan.

Tällaisen ihmisen kanssa sovittelu on epäasianmukaista. Sarjakiusaajat pitävät sovittelua rauhoitteluna, jonka he ymmärtävät vihreäksi valoksi jatkaa kiusaamista. Sovittelu antaa heille mahdollisuuden näyttää yleisölle, että he ovat sovittelevia ja neuvottelevia, kun todellisuudessa kulissien takana kiusaaminen jatkuu. 1900-luvun opetus on, että hyökkäävää osapuolta ei kannata rauhoitella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti