torstai 26. maaliskuuta 2009

Intention voima


Jotkut meistä elävät intention lähteestä ja jotkut elävät siinä. Jälkimmäisessä tapauksessa intentio on tarkoituksellisuutta ja se elävöityy lähteestä.

Me kaikki saamme voimamme siitä. Jollet saisi, et kykenisi edes lukemaan tätä blogiani. Meillä kaikilla on linkitetty yhteys älylliseen tietoisuuden kenttään. Kyse on vain siitä, kuinka puhdas tuo linkkimme kulloinkin on.

Kuljin nuoruudessani työmatkallani päivittäin ohi Max Planck -instituutin Saksassa. En ollut vielä silloin kiinnostunut kvanttifysiikasta tai atomeista. Kiinnostus heräsi vasta myöhemmin työskennellessäni elektroniikkateknologian parissa ja kiinnostuksestani henkisiin asioihin.

Saksalainen Max Planck, 1858-1947, ei ollut mikä tahansa hokkuspokkusheppuli, vaan hänelle myönnettiin mm. Nobelin fysiikan palkinto 1918. Hän on sanonut, että hän oli tullut siihen tulokseen, ettei ole olemassa mitään materiaa. Aine on vain atomiyksiköiden värähtelyä tilassa. "Meidän on pakko olettaa, että kaiken tämän takana on älyllinen tietoinen mieli" hän sanoi.

Toinen kovan tieteen edustaja, Einstein, on sanonut, että mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto. "Minä yritän oppia ajattelemaan kuten jumala - kaikki muu on vain yksityiskohtia."

Yksi kvanttifysiikkaan ja atomeihin liittyvä päätelmä on myös tämä:

"Kun muutat tapaasi tarkastella asioita, ne muuttuvat."

Tuota lausetta kannattaa mietiskellä usein, kun elämä ei näytä olevan kohdallaan. Totuus on kuitenkin se, että kaikki ON kohdallaan. Me emme vain huomaa tai ymmärrä sitä.

Ääretön potentiaali ei saa alkuaan aineellisesta maailmasta vaan henkisestä energiakentästä, josta olemme kaikki lähtöisin.

Jos äärettömien mahdollisuuksien energiakentässä ollessasi (ja siellähän sinä olet) alat miettiä, mitä kaikkea vailla olet ja mitkä kaikki asiat ovat elämässäsi pielessä, kenttä vastaa sinulle varmistamalla, että tilanne jatkuu entisellään.

Antautuminen elämälle, rajaton kiitollisuus kaikelle sille, mitä elämä on meille suonut ja meitä opettanut, mahdollisimman vähäisen vastustuksen polku muuttaa maailmaa oikeasti. Muuta tapaasi katsoa asioita, niin ne muuttuvat.

Maailmassa tapahtuu paljon oikeasti ikävää, kuten sodat, vastenmieliset työnantajat, työtoverit, alaiset, asiakkaat, naapurit jne. Unohtamatta syvää globaalia lamaa. Kaikki tämä on hyvin masentavaa. Vai masentaako se? Muiden matala energiataso ei saa sinun energiaasi vähenemään, vaan sinun oma suhtautumisesi esim. sinua vihaaviin ihmisiin. SE saa sinut alas.

Itselläni oli kauan slogani, että suvaitsen kaikkea muuta maailmassa paitsi suvaitsemattomia ihmisiä. Se on ollut minulle henkilökohtaisesti kova koulu, vaikka niin ei olisi tarvinnut olla. Olisin voinut helpomminkin oppia näkemään muiden ihmisten hyvät puolet, heidän kauneutensa ja viisautensa.

Älä koskaan ratkaise ongelmaa paheksumalla, tuomitsemalla, häpeällä tai muulla alhaisen energian tavalla katsoa asiaa. Muista aina, että olet yhteydessä äärettömään intention lähteeseen ja kykenet kyllä ymmärtämään, jos vain tahdot.

Pelkkä olemuksesi rauhoittaa ympäristöäsi ja parantaa maailmaa.

maanantai 23. maaliskuuta 2009

Sarjakiusaaja


Tämä kirjoitus perustuu brittiläisen Tim Fieldin tekemiin tutkimuksiin ja kirjaan, ”Kiusaaja näköpiirissä” (eng. ”Bully in Sight”).

Seuraavassa esitetään sarjakiusaajan profiili. Sama pätee myös muihin hyväksikäyttäjiin. Esim. ahdistelijoihin, pedofiileihin, raiskaajiin, seksuaalisesti hyväksikäyttäjiin, rasistisiin ahdistelijoihin, hyväksikäyttäviin ja pahoinpiteleviin avio- tai avopuolisoihin, väkivaltaisiin pahoinpitelijöihin (esim. sarjamurhaajiin).

Kuinka monta ihmistä tunnet, jotka sopisivat tähän kuvaukseen?

Suurimmassa osassa kiusaamistapauksia kiusaaja on ns. sarjakiusaaja. Sarjakiusaaja on kiusannut aiemmin, kiusaa tällä hetkellä ja tulee kiusaamaan jatkossakin. Usein vähän menneisyyttä tutkimalla löytyisi joukko kiusattuja, jotka

- Ovat lähteneet työpaikastaan äkkiä
- Ovat lähteneet epäilyttävissä olosuhteissa
- Ovat jääneet ennenaikaiselle tai sairaseläkkeelle
- On erotettu epäoikeudenmukaisesti
- Ovat olleet kurinpitotoimenpiteiden kohteena
- Ovat kärsineet stressiperäisen hermoromahduksen

Profiili

Sarjakiusaajan profiili on yhdenmukainen ja sopii lähes kaikkiin kiusaajiin, tapahtuipa kiusaaminen missä ympäristössä tahansa. Sarjakiusaaja voi olla mies tai nainen - ainoa ero on, että naiset ovat “parempia” kiusaajia.

Sarjakiusaaja

- On pakonomainen ja vakuuttava valehtelija. Kun häntä vaaditaan tilille teoistaan, hän keksii spontaanisti mitä tahansa vastatakseen sen hetkiseen tarpeeseen.
- Omaa Jekyll&Hyde persoonallisuuden - on häijy ja kostonhimoinen kahdenkesken ja viaton ja hurmaava todistajien läsnä ollessa. Tästä johtuu, ettei kukaan ulkopuolinen voi uskoa, että ko. henkilöllä on kostonhimoinen luonne, vain senhetkinen uhri näkee molemmat puolet.
- On aina hurmaava, luottamusta herättävä ja vakuuttava kun samanarvoiset työntekijät, esimiehet tai ulkopuoliset ovat läsnä (huomaa, että charmilla on motiivi).

Yllä olevat luonteenpiirteet selittävät ennen kaikkea sen, kuinka sarjakiusaajat selviävät paljastumatta.

Sarjakiusaajalla ei ole kykyä nähdä millaista hänen käytöksensä on. Hän ei ole tietoinen käytöksensä tökeryydestä ja asiattomuudesta. Kiusaaja on todella tietämätön siitä (tai ei halua myöntää) millainen vaikutus hänen käyttäytymisellään on toisiin ihmisiin. Termi syyntakeeton tulee usein mieleen. Sarjakiusaajat näyttävät olevan sokeita sille tuholle, mitä he saavat aikaan kompuroidessaan elämäänsä eteenpäin.

Sarjakiusaaja:

- On itsekäs ja toimii koko ajan oman hyödyn tavoittelun, itsetehostuksen ja itsesäilytyksen innoittamana. Kaikkien tekojen tavoitteena on tuoda kiusaaja esille, vaikka teko vaikuttaisi viattomalta (kuinka tänään voit? kääntyy muotoon onko siitä, miten voit tänään, mitään hyötyä minulle?)
- On tunteeton, usein paatuneen välinpitämätön muiden tarpeille, varsinkin silloin kun muilla on elämässään vaikeuksia.
- Käyttää arvostelua, nöyryyttämistä jne. huomauttaessaan muiden suoritusten vajaavaisuuksista. Todellisuudessa tämä tähtää muiden kontrolloimiseen ja alistamiseen eikä suoritusten parantamiseen.
- Vääristelee, vääntelee, sepittää, keksii kritiikkiä ja syytöksiä ja käyttää väärin kurinpitojärjestelmiä, taas kuten edellisessä kohdassa kontrolloidakseen ja alistaakseen.
- On kontrolli-intoilija ja hänellä on ylitsepääsemätön halu kontrolloida muita.
- Ei pysty luottamaan toisiin. Tämä selittää osin kohtuuttoman ja pakonomaisen muiden ihmisten tarkkailun.
- Haluaa edetä urallaan asemaan, jossa saa käyttää valtaa ja käyttää sitten valtaansa väärin.
- On itsevaltainen ja käskevä, käyttää usein sanoja “sinun pitäisi” ja “sinun ei pitäisi”
- On riittämätön, taitamaton, huono työssään, epäpätevä. Kiusaaja pysyy asemassaan vain niiden avulla, joita hän kiusaa.
- Aiheuttaa eripuraisuutta. Kiusaajalla on hajottava vaikutus ja siksi heidän osastoillaan on toimintahäiriöitä ja ne ovat tehottomia. Kiusaajan käyttäytyminen estää muuta henkilökuntaa hoitamasta tehtäviään.
- On lyhytnäköinen ja ei usein pysty suunnittelemaan asioita enempää kuin 24 tuntia eteenpäin
- Näyttää elävän kuplassa, jossa on olemassa vain tämä päivä. Kun heitä uhmataan, he keksivät spontaanisti asioita. Kiusaaja näyttää uskovan itse sepitelmiinsä. Lääketieteessä tätä kutsutaan sepittelyksi, moraalisesti se on pakonomaista valehtelua.
- On usein lapsi, joka ei ole aikuistunut.
- On käytökseltään kypsymätön ja hänen tapansa ovat huonot.
- Omaa huonot kommunikointikyvyt, huonot ihmissuhdetaidot ja huonot sosiaaliset taidot.
- Omaa huonot kielelliset kyvyt. Kiusaaja käyttää vain erittäin negatiivista kieltä, johon sisältyy vain harvoja tai ei ollenkaan positiivisia ilmauksia.
- Toimii vain palkkion tai oman hyödyn toivossa. Kiusaaja käyttää hyödyn tavoittelussa työnantajaa hyväkseen ja tarpeen tullen piiloutuu työnantajan taakse.
- On huutaja ja kirkuja, jos on ulospäin suuntautunut. Tällaiset kiusaajat ovat näkyviä ja kiusaavat julkisesti.
- On vaarallisin, jos hän on sisäänpäin kääntynyt. Hän tapaa istua taka-alalla ja hän värvää muut tekemään likaisen työn. Kun tämänkaltaisen kiusaajan kanssa joutuu tekemisiin, on ensin tunnistettava priimus motor. Sitten kannattaa keskittyä vain ja ainoastaan tähän henkilöön, muut tulevat häviämään siinä sivussa.
- On ilonpilaaja. Kiusaaja väheksyy muiden ihmisten ideoita ja ehdotuksia.
- Ei omaa mielikuvitusta, eikä hänellä ole luovia tai uudistuvia kykyjä. Kiusaaja esittää harvoin omia ajatuksia, yleensä hän toistaa muiden sanoja (usein esimiesten) ymmärtämättä niitä, sen sijaan että ajattelisi itse.
- Ei ole vastaanottavainen toisten ajatuksille, mutta voi silti esittää ne myöhemmin ominaan
- On plagioija, varastaa muiden työn ja ottaa siitä kunnian.
- Käyttää usein väärää kehumista tai juuri kyseessä olevaan tilanteeseen sopimatonta kehumista. Tämän tarkoitus on saada kiusaaja tuntemaan olonsa hyväksi, osaksi todistajien vuoksi ja osaksi siksi, että uhri laskee puolustustaan ja on siten helpommin kontrolloitavissa ja alistettavissa.
- On kykenemätön ja haluton antamaan toisille ja heidän vaikutuksilleen ja saavutuksilleen arvoa, suhtautuu muihin usein väheksyvästi.
- Arvostelee tehtäviä ristiriitaisesti. Kiusaaja aliarvioi tahallaan muiden töitä ja saavutuksia. Kun taas kiusaaja tekee jonkin työn, se on työläs, vaikea ja kiusaaja tarvitsee paljon tunnustusta. Kun uhri tekee saman työn, se on mitätön, sillä on vain vähän tai ei lankaan arvoa, eikä sitä kannata mainita.
- On kiittämätön ja sanoo vain harvoin (jos koskaan) “kiitos” tai “hyvin tehty”.
- On kaksinaamainen ja tekopyhä.
- On vilpillinen, pinnallinen, valheellinen ja pintapuolinen.
- On syntynyt ilman empatiakykyä, eikä ole koskaan oppinut (tai opetettu) olemaan empaattinen.
- Saattaa yrittää olla empaattinen, mutta yritykset ovat pinnallisia, aloittelijamaisia, usein sopimattomia tai sopimattoman ylimielisiä. Yritykset perustuvat ennemminkin jäljittelyyn kuin aitoon tunteeseen. Niiden tarkoitus on saada kiusaaja näyttämään varsinkin todistajien edessä hyvältä saada hänet tuntemaan itsensä hyväksi.
- Reagoi usein kärsimättömyydellä ja aggressiivisuudella, jos häneltä vaaditaan empatiaa. (silloin kun joku muu on ahdistunut tai tarvitsee apua) tilanteessa, jossa todistajia ei ole läsnä. Jos paikalla on todistajia, empatiayritykset ovat usein valheellisia ja ylitsevuotavia.
- On piittaamaton ja halveksuva, jos hänet vaaditaan ottamaan huomioon muiden tarpeet tai tukemaan muita.
- On haluton pyytämään anteeksi virheitä, paitsi silloin tällöin, kun paikalla on todistajia. Silloin anteeksipyyntö on valheellinen, teennäinen, ylitsevuotava ja asiaton, mutta tarpeeksi vakuuttava, jotta samanarvoiset työntekijät ja esimiehet uskovat siihen.
- On nopea syyttämään toisia.
- On todistajien läsnä ollessa epäluonteenomaisen äitelä ja ylitsevuotava, muuten petollinen ja epärehellinen.
- On vilpillinen ja manipuloiva (varsinkin naiset)
- On pahansuopa ja kostonhimoinen
- Käyttäytyy melkein yksinomaan aggressiivisesti, mutta väittää sen olevan itsevarmuutta (itsevarmuus on tunnistaa ja osaa kunnioittaa omia ja toisen oikeuksia).
- Kokee herkästi mielialan muutoksia, vaihtelee kylmästä kuumaksi usein äkkiä ja varoituksetta.
- On ristiriitainen arvosteluissaan, usein hylkäävä, jättää huomiotta tai kieltää aiemmat puheensa.
- On joustamaton ja kykenemätön arvioimaan valintoja ja vaihtoehtoja.
- On leppymätön ja suurentelee toisten virheitä.
- Omaa ylimielisen asenteen terveys- ja turvallisuusasioihin.
- Suuttuu nopeasti. Kiusaajalla on usein arvaamaton temperamentti.
- Voi olla arvaamatta aseistariisuvan miellyttävä, varsinkin kun olet paljastamassa häntä muiden edessä. Tällä tavalla he herättävät ihmisissä sympatiaa ja syyllistävät muita, jolloin ihmisiä on helpompi manipuloida ja kontrolloida.
- On usein huumorintajuton ja tunteiltaan laimea. Huumoriyritykset ovat usein pinnallisia ja teennäisiä.
- On epävarma ja kokee muut uhkana. Uhka näyttää syntyvän siitä pelosta, että kiusaajan epäpätevyys paljastuu ja usein se vaikuttaa harhaisuudelta. Kiusaajalla saattaa olla paranoidinen persoonallisuus.
- On kommunikointi- ja yhteistyökyvytön. Kiusaaja on välttelevä, kun toiset pyytävät.
- Ei osaa kuunnella, ei välitä tai mitätöi muut: tuntuu kuin puhuisi kiviseinälle.
- Ei pysty pitämään yllä kypsää aikuisten välistä keskustelua (saatat huomata tämän vasta jälkeenpäin).
- Näkee ihmiset esineinä tai välikappaleina.
- Ei omaa omaatuntoa, eikä näytä katumusta. Vallankahvassa oleva ihminen, jolla ei ole omaatuntoa, on vaarallinen.
- Pitää kiinni kohtuuttomasti ja joustamattomasti toimintatavoista ja säännöistä. Tällä tavoin peitetään usein kyvyttömyys uuden luomiseen. Heidän työnsä on byrokraattista ja ensisijalla on aina ylhäältätulevien käskyjen noudattaminen.
- Vaatii ja tukeutuu joustamattomaan toimintatapojen ja sääntöjen kiinnipitämiseen, jos häneltä vaaditaan päätöksentekoa. Tämä on vastuusta luopumista ja osoitus kyvyttömyydestä johtaa.
- On usein psykopaattinen persoonallisuus, jonka pääpiirteitä ovat:
- haluttomuus noudattaa yhteiskunnan sääntöjä. Kiusaaja ajattelee, että säännöt, toimintatavat ja lait eivät koske häntä. Mutta hän vaatii, että muut noudattavat niitä.
- kyvyttömyys selviytyä pienistä turhautumista.
- taipumus toimia impulsiivisesti, rauhattomasti ja sattumanvaraisesti.
- kyvyttömyys solmia pysyviä ihmissuhteita.
- kyvyttömyys oppia aikaisemmista kokemuksista, olivatpa ne kuinka epämiellyttäviä tahansa. Tämä “oppimisvaikeus” on avainpiirre kiusaajan persoonallisuudessa ja erottaa sarjakiusaajan tietämättään kiusaavasta ihmisestä. Oppimiskyvyttömyys näyttää kohdistuvan ihmissuhde-, kommunikaatio-, käyttäytymis- ja sosiaalisiin taitoihin.

Muita adjektiiveja, joilla voidaan kuvata kiusaajaa ovat juonitteleva, laskelmoiva, julma, sadistinen, ennakkoon harkitseva, välinpitämätön jne.

Ihmissuhde-, empatia- ja sosiaalisten taitojen puute muistuttaa autismia. Sarjakiusaaja tukeutuu melkein yksinomaan sääntöihin, vakiintuneisiin toimintatapoihin, aggressiivisuuteen, kieltämiseen ja jäljittelyyn peittääkseen ihmisten kanssa tarvittavien taitojen puutteen. Useimmat tähän profiiliin sopivat ovat työssään epäpäteviä ja kiusaamisella peitetään tämä puute.
Kuitenkin muutamat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että jotkut sarjakiusaajat (erityisesti hiljaise)ovat hyviä töissä, jotka perustuvat sääntöihin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin ja joissa ei tarvitse itse ajatella tai käyttää mielikuvitusta. Nämä ihmiset eivät selviydy, jos heidät pakotetaan ulos roolistaan, esimerkiksi pakotetaan työskentelemään ihmisten kanssa.
Ovat jopa erinomaisia jollakin tietyllä alalla, jossa heitä voidaan pitää asiantuntijoina, mutta heiltä puuttuvat lähes kaikki muut kyvyt (yleensä miehiä).


Hyväksynnän ja vastuun välttäminen - kieltäminen-

Sarjakiusaaja on ulospäin aikuinen, mutta sisimmältään lapsi. Hän on kuin lapsi, joka ei ole koskaan aikuistunut. Kiusaaja haluaa nauttia aikuisen maailman nautinnoista ja hyödystä, mutta on kykenemätön ja haluton hyväksymään vastuita, jotka liittyvät siihen maailmaan. Lyhyesti, ihminen ei ole koskaan oppinut - tai häntä ei ole opetettu - kantamaan vastuuta käyttäytymisestään. Kun kiusaaja vaaditaan tilille teoistaan, hän vaistonvaraisesti:

a) kieltää kaiken. Eri tapoihin kuuluu mitätöinti (ei näin mitättömästä kannata puhua). “uusi alku” -taktiikka (en ymmärrä miksi haluat kaivella menneitä, unohdan käytöksesi ja aloitetaan puhtaalta pöydältä). Näin kiusaaja yrittää välttää vastuun tekemisistään ja yrittää kääntää huomion ja hämätä käyttämällä valheellista sovittelua. Kuvittele, jos kaikki rikolliset käyttäisivät tällaisia puolustuksia (Tiedän että tapoin 12 ihmistä, mutta se on menneisyyttä, jota emme voi muuttaa. Unohdetaan se ja keskitytään tulevaisuuteen) Siten voimme kaikki jatkaa omaa elämäämme.). Se ratkaisisi hetkessä vankiloidemme ylikansoittumisongelman.
b) kieltämistä seuraa nopeasti aggressiivinen vastahyökkäys tai vastasyytös, joka on usein vääristelty tai sepitetty. Valehteleminen, petkuttaminen, kaksinaamaisuus, tekopyhyys ja syyttely ovat tällaisen tilan tunnusmerkkejä. Tarkoitus on taas kerran välttyä vastaamasta kysymykseen ja siten välttää vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestä. Usein uhri houkutellaan - tai pakotetaan antamaan uusi pitkä selitys, jolla kiusaajan väitteet osoitettaisiin valheiksi. Siihen mennessä kun selitys on valmis, alkuperäinen kysymys on unohdettu.

Molemmat a) ja b) kohdat naamioidaan aggressiivisuudella itsevarmuudeksi. Itse asiassa kiusaajan itsevarmuus on harhaa. Huomattavaa on, että vastaus alkuperäiseen kysymykseen on itsestään selvä.

c) siinä epätodennäköisemmässä tapauksessa, että kieltäminen ja vastahyökkäys ei onnistu, kiusaaja käyttää jokeria ja teeskentelee olevansa uhri. Jos kiusaaja on nainen tai lapsi, he saattavat purskahtaa itkuun - näin syyllistetään muut ihmiset, jotta heitä voitaisiin manipuloida. Useimmat meistä eivät tiedä, mitä tehdä, kun toinen itkee ja näin kiusaaja voittaa keskeytyksellä. Eri tapoihin kuuluvat marttyyrius (jos minua ei olisi) ja “voi minua raukkaa” -draama (ei tiedä kuinka vaikeaa minulla on plsh plsh plsh ja aina minä joudun… ja sinä luulet että sinulla on vaikeaa…)

Käyttämällä tällaisia vastauksia kiusaaja välttää vastaamasta kysymyksiin. ja välttää vastuun siitä, mitä on tehnyt tai sanonut
Tämä on toimintatapa, joka on opittu kolme vuotiaana. Useimmat lapset opetetaan tai he oppivat välttämään tällaisen käytöksen. Osa ei opi koskaan ja aikuisina he ovat opetelleet tavan vältellä niin, että se hipoo täydellisyyttä.

Kun kiusaaja vaaditaan tilille siitä, miten he ovat päättäneet käyttäytyä, kypsät aikuiset eivät purskahda itkuun. Jos olet tekemisissä sarjakiusaajan kanssa, joka käyttää tätä välttämistekniikkaa, istu passiivisesti ja kiinnitä huomio siihen tapaan, millä kiusaaja reagoi juuri sillä hetkellä ja taktiikan tarkoitukseen. Sitten toista alkuperäinen kysymys.

Kiusaajat luottavat siihen, että muut kieltävät kiusaamisen ja jos uhri raportoi kiusaamisesta häntä ei uskota.(oletko varma asiasta? Minun on vaikea uskoa, oletko varma ettet kuvittele asiaa?) Usein uhrilta kysytään miksi hän ei ole aiemmin kertonut kiusaamisesta ja vastaus on yleensä “Koska luulin ettei kukaan usko minua”. Ikävä kyllä he ovat usein oikeassa.

Asian kieltäminen on yleistä myös seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa. Työpaikkakiusatut joutuvat usein saman asenteen kohteeksi, kun he raportoivat kollegan kiusaamisesta johtotasolle. Työpaikalla kiusaaja värvää yksi tai kaksi kollegaa, jotka pönkittävät kiusaamisen kieltämistä, jos asia tulee esille.

Heijastaminen

Kiusaaja heijastaa riittämättömyyttään, puutteitaan käyttäytymisessään jne. toisiin ihmisiin välttääkseen sen, että hänen itsensä täytyisi hyväksyä omat puutteensa ja tehdä sitten asialle jotain (itsensä tuntemaan oppiminen voi olla kivuliasta) ja samalla hän hämää ja kääntää huomion pois itsestään. Heijastaminen saadaan aikaan syyllistämällä, kritisoimalla ja esittämällä syytöksiä. Kun tämän tajuaa, jokainen kritiikki tai syytös , jonka kiusaaja uhrista tekee, onkin paljastus hänestä itsestään. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi, jotta löydetään kiusaajan omat väärinkäytökset. Esimerkiksi, kun syytökset koskevat taloudellisia tai seksuaalisia väärinkäytöksiä, on todennäköistä, että kiusaaja on itse syyllistynyt siihen. Tällaisessa tapauksessa kiusaaja on saatava ymmärtämään, että jos hän tekee päteviltä vaikuttavia, mutta valheellisia syytöksiä, hän joutuu myös itse tutkimuksen kohteeksi.

Kun muut alkavat ymmärtää uhrille syntyneet psyykkiset vammat, useimmat kiusaajat virittävät “mielenterveysansan” väittämällä, että uhri on psyykeltään sairas tai psyykkisesti tasapainoton tai että hänellä on mielenterveysongelmia. On hyvin todennäköistä, että tämä syytös on kiusaajan oman mielenterveysongelman heijastuma. Jos ansaa käytetään sinua vastaan, käytä tätä syytöstä kurinpitorangaistusta vastaan tai liitä se oikeusprosessiin.

Suhteet työpaikalla

Kaikista yli 2300 tapauksesta, jotka ovat tulleet Tim Fieldin auttavaan puhelimeen, ainakin puolissa tapauksissa kiusaajalla on suhde jonkun henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Näillä suhteilla on hyvin vähän tekemistä ystävyyden kanssa, enemmänkin niillä varmistetaan strateginen liittolainen .

Neljäsosassa tapauksista oli olemassa epäilys suhteesta ja lopussa neljäsosassa oli olemassa suhde, joka ei ole perustunut seksuaaliseen vetovoimaan vaan keskinäiseen toisen käyttäytymisen ihailuun.

Jos kiusaaja on nainen ja alemmassa asemassa, hän etsii heikon miehen ylemmästä asemasta (tämä ei yleensä ole vaikeaa) esimerkiksi yrityksen presidentin, vanhemman johtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, osastopäällikön jne. Sitten hän ansaitsee palkkioita, tukea ja suojelua (esim. ylennyksen) eräin perinteisin keinoin. Kun ylennys on saavutettu, kiusaaja laskelmoi, kuka voi auttaa seuraavassa ylennyksessä. Jos ensimmäinen mies ei voi, hänet hylätään ja etsitään seuraava. Miehet eivät todennäköisesti myönnä, että näin käy tai on käynyt.

Jos kiusaaja on mies ja ylemmässä asemassa, hän usein makaa sihteerin tai toimistopäällikön kanssa. Tällä tavalla hän saa tietoa ja levittää väärää tietoa. Joskus alempiarvoisen naisen tunnistaa palkkioista, kuten esim. hän on ainut ihminen, jolla on toimistotarvikekaapin avain. Muuta saavat ryömiä hänen edessään saadakseen uuden kynän. Tai hänet jätetäänvastuuseen kun kiusaaja on poissa, vaikka talossa olisi pätevämpiä ja kauemmin talossa olleita sijaisia.

Monilla sarjakiusaajilla on onneton ja epätyydyttävä yksityiselämä, jolle on tyypillistä yksi tai useampi epäonnistunut ihmissuhde. Jos olet sarjakiusaajan tämänhetkinen uhri ja olet viemässä asiaa oikeuteen, pieni kiusaajan menneisyyden kaiveleminen saattaa tuoda esiin asioita, joita kiusaaja pitäisi mieluummin salassa. Joissakin tapauksissa kiusaajalla on ollut tuomioita petoksista, heidät on aiemmin pakotettu osallistumaan terapioihin valehtelun takia tai heillä on rikosrekisterissä merkintöjä kotiväkivallasta. Normaaleissa olosuhteissa tällaisten asioiden kaivelu olisi epäeettistä, kuitenkin jos olet sarjakiusaajan uhri, olosuhteet eivät ole normaalit.

Todistuksen paikkansapitävyys

Koska sarjakiusaajalla on Jekyll&Hyde -persoonallisuus, koska hän on pakonomainen valehtelija ja koska hän on vakuuttava ja charmikas, hänen todistuksensa paikkansapitävyyteen ei voi luottaa kurinpitotoimenpiteiden, alustavien kuulusteluiden tai tuomioistuimen käsittelyn yhteydessä. Tähdennä tätä, kun alat toimimaan.

Tällaisen ihmisen kanssa sovittelu on epäasianmukaista. Sarjakiusaajat pitävät sovittelua rauhoitteluna, jonka he ymmärtävät vihreäksi valoksi jatkaa kiusaamista. Sovittelu antaa heille mahdollisuuden näyttää yleisölle, että he ovat sovittelevia ja neuvottelevia, kun todellisuudessa kulissien takana kiusaaminen jatkuu. 1900-luvun opetus on, että hyökkäävää osapuolta ei kannata rauhoitella.

Kiusaaminen, stressi ja terveys


Tämä kirjoitus perustuu brittiläisen Tim Fieldin tekemiin tutkimuksiin ja kirjaan, ”Kiusaaja näköpiirissä”(eng. ”Bully in Sight”)

Stressi

Stressi tekee tuhoja kehon immuniteettijärjestelmälle.

On olemassa kahdenlaista stressiä: positiivista ja negatiivista. Positiivinen stressi syntyy, kun työpaikalla on pätevä johto, kypsä johtaja, jonka alaisena kaikki työskentelevät ahkerasti ja heidän työtään arvostetaan ja tuetaan. Positiivista stressiä voidaan käyttää parantamaan suorituksia. Negatiivinen stressi syntyy ympäristössä, jossa kiusataan sekä ilmapiirissä, jossa uhka ja pakottaminen korvaavat olemattomat johtamiskyvyt. Yleensä kun puhutaan stressistä, tarkoitetaan negatiivista stressiä. CDI (Confederation of British Industry) arvioi, että Britanniassa stressiin ja stressiperäisiin sairauksiin kuluu teollisuudelta ja veronmaksajilta 12 miljardia puntaa vuodessa.

Tim Field uskoo, että työpaikkakiusaaminen on pääsyy - joskin vähiten tunnustettu - negatiiviseen stressiin.

Stressin oireet näyttävät valtaavan yhä enemmän sivuja niissä kirjoissa, joissa kerrotaan stressistä. Kiusaaminen aiheuttaa samoja oireita (ja muutakin).

- Pääoireet: stressi, ahdistus, unettomuus, väsymys, traumat

- Fyysiset oireet: vähentynyt immuniteetti, joka aiheuttaa jatkuvia flunssia, yskiä, vilustumisia jne. erityisesti vapaapäivinä (viikonloppuina ja lomilla), tuskat ja kivut, joille ei löydy syytä (tämä viittaa siihen, että ne ovat stressin aiheuttamia), päänsäryt ja migreenit, hikoileminen, sydämentykytys, vapiseminen, fyysinen tunnottomuus (varsinkin varpaiden, sormien ja huulien), tunnetunnottomuus (kyvyttömyys tuntea iloa tai rakkautta), vatsan ärtyneisyys, kilpirauhasongelmat, ihon ärsytys (jalkasieni, rohtumat, psoriasis, vyöruusu, nokkosihottuma), ruokahaluttomuus (vaikka jotkut reagoivat ylensyönnillä), jatkuva jano, ihminen herää väsyneempänä kuin meni nukkumaan jne.

- Psyykkiset oireet: paniikkikohtaukset, reaktiivinen masennus, itsemurha-ajatukset, stressiperäinen hermoromahdus, unohtelu, heikentynyt muisti tai muistikatkokset, huono keskittymiskyky, takaumat tai tilanteiden uudelleen eläminen, eristyneisyyden tunne, epävarmuus, epätoivo jne. Ihminen saattaa tuntea akuuttia pelkoa esimerkiksi siitä, että hän tapaa kiusaajan tai pelkää, että joutuu takaisin paikkaan, jossa häntä kiusattiin. Hän saattaa pelätä jo ajatusta, että joutuisi käsittelemään tapausta koskevia asiapapereita. Uhri saattaa olla kyvytön osallistumaan kokouksiin ja voi esimerkiksi oksentaa ennen sitä, sen aikana tai sen jälkeen. Joskus vain ajatus kokouksesta tai uhkaavan kirjeen saaminen aiheuttaa oksentelua.

-Käytöksessä ilmenevät oireet: itkuisuus, ärsyyntyneisyys, vihaiset purkaukset, pakkomielteen omaisuus (kokemus valtaa koko elämän) ylivarovaisuus (vaikuttaa paranoialta, mutta ei ole sitä), yliherkkyys (melkein joka sana ja teko otetaan kritiikkinä, vaikkei se olisikaan sellaiseksi tarkoitettu), synkkämielisyys (merkki siitä, että sisin psyyke on vahingoittunut), mielialanvaihtelut, vetäytyminen, päättämättömyys, huumorintajun katoaminen jne.

-Vaikutukset persoonallisuuteen: romutettu itsetunto ja itseluottamus, alhainen minäkuva, omanarvontunnon ja itsensä rakastamisen kyvyttömyys.

Yhä useammin esitetään, että diabetes, astma, allergiat, ms-tauti, krooniset väsymysoireet ja jopa jotkut syövän muodot aiheutuvat ja ainakin pahenevat stressin vaikutuksesta.
Trauman vaikutuksesta uhrin on mahdotonta selkeästi kertoa mitä tapahtuu ja kuka on siitä vastuussa. Uhri voi olla kykenemätön kertomaan kokemuksistaan vuoden tai pitemmänkin ajan kuluttua tapahtuneesta.

Kiusaamisesta aiheutuu voimakkaita häpeän, hämmennyksen ja syyllisyyden tunteita, joita kiusaaja ruokkii pitääkseen uhrinsa hiljaisena. Näin kaikki hyväksikäyttäjät ja pahoinpitelijät pitävät uhrinsa hiljaisena.

Psyykkinen vaurio
Pitkän ajan kuluessa yllä kuvatut oireet aiheuttavat psyykkisen vaurion, joka ei ole psyykkinen sairaus. Vaikkakin ne näyttävät päällisin puolin samalta ja ympäristön kommentit (niin suorat kuin vihjauksetkin) tukevat sairautta, on olemassa monia, hiuksenhienoja, mutta selkeitä eroja psyykkisen vaurion ja sairauden välillä.

Suurimmat erot ovat a) sairaus oletetaan periytyvän, kun taas vaurion on aiheuttanut jokin tai joku, joka on vastuussa siitä b) vaurio todennäköisesti paranee c) ihmisellä, jolla on psyykkinen sairaus, on myös siitä johtuvia oireita, jotka on luokiteltu mielisairauksien yhteydessä (paranoia, skitsofrenia, harhaisuus jne.) mutta ei psyykkisen vaurion yhteydessä. Ihminen, jolla on psyykkinen vaurio, oirehtii psyykkiselle vauriolle tyypillisesti (ylivarovaisuus, yliherkkyys , pakkomielteenomaisuus, ärsyyntyneisyys, väsymys, unettomuus).

Reaktiivinen masennus
Yksi psyykkisen vaurion oire on psyykkinen masennus. Jos kiusaaja ja työnantaja vaativat uhrin leimaamista psyykkisesti sairaaksi, kannattaa harkita sen kaltaisen panettelun liittämistä osaksi oikeustoimia. Jos uhria kiusaa terveydenhoitohenkilökunta, tai työnantajan lääkäri vaatii kiusatun leimaamista psyykkisesti sairaaksi, pitää kyseenalaistaa tällaisen henkilön pätevyys, joka ei osaa erottaa vauriota sairaudesta.

Mieti seuraavaa:

Kiusaaminen aiheuttaa:

Akuuttia jatkuvaa stressiä (psyykkinen vaurio), joka sisältää reaktiivisen masennuksen (psyykkinen vaurio) joka aiheuttaa epävakaan perustan objektiivisuudelle (mielen tasapaino järkkyy) joka johtaa itsemurha-ajatuksiin (kun leimataan mielisairaaksi) kulminoituu itsemurhayritykseen (avunhuuto) joka saattaa johtaa itsemurhaan.

On todennäköistä, että monet itsemurhat johtuvat kiusaamisesta, mutta uhrin tiedostamisen puute siitä, mitä tapahtuu, heidän haluttomuutensa kertomasta tapahtumista, traumatisoituminen, kyvyttömyys kertoa tarkkaan, ympäristön täydellinen asian kieltäminen, kiusaajan pakonomainen valehtelu ja Jekyll/Hyde persoonallisuus ynnä yleinen tiedonpuute ja tiedostamattomuus yhteiskunnassa estävät syyn selville saamisen.

Yleistä työpaikkakiusaamisesta
Tämä kirjoitus perustuu brittiläisen Tim Fieldin tekemiin tutkimuksiin ja kirjoituksiin työpaikkakiusaamisesta.


Kiusaamislajit


Stressin aiheuttama kiusaaminen; kiusaaminen, joka ilmenee, kun hetkellinen stressi aiheuttaa huonoa käyttäytymistä; ihmisestä tulee helposti kiivastuva, ärsyyntynyt ja hän voi huutaa ja kirota muille. Kuitenkin hän palautuu pian normaaliksi, kun tunnistaa epäasiallisen käyttäytymisensä ja sovittelee ja voi pyytää anteeksi. Hän myös oppii kokemuksesta ja seuraavalla kerralla samankaltaisessa tilanteessa osaa käsitellä stressiä paremmin. Tämä on “normaalia” käyttäytymistä, eikä Field sisällytä stressin aiheuttamaa kiusaamista työpaikkakiusaamisen käsitteeseen.


Organisaation aiheuttama kiusaaminen on yhdistelmä stressin aiheuttamasta kiusaamisesta ja siitä, että työnantaja kiusaa alaistaan. Tätä esiintyy yleensä silloin, kun yritys yrittää sopeutua muuttuviin markkinoihin, vähentyneeseen tulokseen ja muihin ulkoapäin tuleviin paineisiin.
Yrityskiusaaminen, työnantaja kohtelee alaistaan väärin rangaistuksetta, esimerkiksi:


- Pakottamalla työntekijät työskentelemään 60/70/80 tuntia viikossa vakinaisesti ja tekemällä niiden elämän helvetiksi (tai erottamalla), jotka kieltäytyvät.
- Erottamalla jokaisen, joka saattaisi kokea stressistä hermoromahduksen, koska on halvempaa maksaa laittomasta irtisanomisesta kuin joutua korvaamaan työstä aiheutuneista vammoista.
- Ottaa käyttöön poissaolojen hallintasysteemin, jolla estetään työntekijöiden pääsy vuosi- tai sairauslomalle, joka heille lain mukaan kuuluu.
- Jatkuvasti vahtimalla ja vakoilemalla työntekijöitä, esimerkiksi kuuntelemalla puhelinkeskusteluita, käyttämällä keksittyä asiakasta, ottamalla asiakkaisiin yhteyttä työntekijöiden selän takana ja kysymällä johdattelevia kysymyksiä, lähettämällä henkilöstövirkailijoita tai yksityisetsiviä työntekijän kotiin kuulustelemaan sairauslomalla olevaa työntekijää, uhkaamalla työntekijöitä kuulustelulla heti kun he palaavat sairaslomalta. jne.
- “Rohkaisemalla” työntekijöitä solmimaan määräaikaisia työsuhteita vakituisten sijaan. Jos joku vastustaa, hänen elämästään tehdään helvettiä.Sarjakiusaaminen; kaikki toiminnan häiriöt voidaan jäljittää yhden ihmisen aikaansaamiksi. Tämä henkilö ottaa kohteekseen yhden ihmisen kerrallaan ja tuhoaa hänet. Tämä on kaikkein yleisin kiusaamislaji, johon Field on törmännyt työnsä kautta. Kiusaajalla on yleensä epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö (APD). Jokainen ihminen tuntee ainakin yhden henkilön, joka sopii sarjakiusaajan kuvaukseen, useimmat eivät tunnista tätä henkilöä sosiopaatiksi.Parikiusaaminen on sarjakiusaamista kollegan kanssa. Usein toinen hoitaa puhepuolen toisen katsellessa ja kuunnellessa. Useimmiten hiljaisempi parista on vaarallisempi.Ryhmäkiusaaminen on sarjakiusaamista kollegoiden kanssa. Ryhmiä saattaa syntyä mihin vaan, mutta ne kukoistavat ympäristössä, jossa tapahtuu kiusaamista työnantajan taholta. Jos kiusaaja on ulospäin suuntautunut, hän johtaa toimintaa etualalta. He ovat yleensä huutajia ja kirkujia ja siten helposti tunnistettavissa (ja nauhoitettavissa). Jos kiusaaja on sisäänpäin kääntynyt, hän johtaa toimintaa taka-alalta, eikä hän todennäköisesti ota osaa aktiivisesti kiusaamiseen. Tämän takia hän on vaikeasti tunnistettavissa. Yleisin taktiikka tällaisella kiusaajalla on kertoa jokaiselle eri tarina - yleensä mitä muut ovat kuulemma sanoneet kyseisestä henkilöstä ja antamalla ymmärtää, että juuri tämä tarina on se oikea. Sisäänpäin kääntyneet kiusaajat ovat kaikkein vaarallisimpia kiusaajia.Puolet ryhmästä ovat onnellisia, koska heillä on tilaisuus käyttäytyä huonosti, koska he saavat tyydytystä vallan ja kontrollin tunteesta ja he nauttivat, kun pääkiusaaja nöyryyttää, suojelee ja palkitsee heitä. Toinen puoli ryhmästä on mukana pakosta, koska yleensä he ovat muuten seuraava kiusaamisen kohde, jos he eivät liity joukkoon. Jos jokin menee vikaan, yksi pakotetuista otetaan syntipukiksi ja teuraslampaaksi, johon kannustetaan raivostuneiden uhrien purkavan vihansa. Sarjakiusaaja seuraa turvallisen välimatkan päästä, tyytyväisenä ja ilahtuneena.Ympäristössä, jossa kiusaaminen kuuluu kulttuuriin, useimmista ihmisistä tulee ennen pitkää joko kiusaajia tai kiusattuja. Sivustakatsojia on vähän ja useimmiten heidätkin saadaan imaistua mukaan.Kyse on selviytymisestä. Joko omaksut kiusaamistaktiikan ja selviydyt tai vastustat kiusaamista ja kieltäydyt liittymästä kiusaajiin, jolloin sinua itseäsi kiusataan, ahdistellaan ja kohdellaan väärin ja sinusta tehdään syntipukki, kunnes terveytesi on niin vakavasti vahingoittunut, että saat stressiperäisen hermoromahduksen (se on psyykkinen vamma, ei mielisairaus), joudut jäämään sairaseläkkeelle, lähtemään työpaikasta, huomaat työpaikkasi olevan supistuslistalla tai sinut irtisanotaan perusteettomasti.Minkälaisia keinoja kiusaamisessa yleensä käytetään?- Kritisoidaan jatkuvasti negatiivisesti - selityksiä ja todistuksia saavutuksista pilkataan, kumotaan, hylätään tai jätetään huomioonottamatta.
- Kohdellaan pikkumaisesti ja etsitään jatkuvasti vikoja.
- Tekemiset kyseenalaistetaan negatiivisesti, erityisesti muiden edessä.
- Hyljeksitään, kiusattua ei oteta huomioon, hänet ohitetaan, hänet syrjäytetään ja suljetaan muusta ryhmästä.
- Eristetään ja poissuljetaan kaikesta mitä työpaikalla tapahtuu (tämä tekee ihmisestä helpommin haavoittuvaisen ja häntä on helpompi kontrolloida).
- Otetaan kiusattu suurennuslasin alle ja häntä kohdellaan erilailla kuin muita (esimerkiksi kaikki muut voivat pitää pitkän lounastauon, mutta jos kiusattu on minuutinkin myöhässä, häntä rangaistaan).
- Vähätellään, kiusattua alennetaan, pilkataan ja häntä kohdellaan nöyryyttävästi.
- Uhkaillaan, kiusatulle huudetaan ja häntä nöyryytetään, erityisesti muiden työntekijöiden edessä.
- Ivataan ja kiusattua härnätään, jonka tarkoituksena on nolostuttaa ja nöyryyttää.
- Asetetaan työlle epärealistisia tavoitteita ja aikarajoja, joita on mahdotonta saavuttaa tai jotka vaihtuvat ilman, että siitä ilmoitetaan tai ilman syytä tai silloin, kun työntekijä on saavuttamassa ne.
- Kieltäydytään antamasta tietoa, joka on tarpeellista, jotta työ saadaan tehtyä ja tavoitteet saavutettua.
- Annetaan liikaa työtä (se pitää ihmiset kiireisinä, aikaa ei riitä kiusaamisen käsittelyyn, ja tekee tavoitteiden saavuttamisesta vaikeampaa) tai otetaan annetut työt tai työnkuvaan kuuluvat projektit pois (ne korvataan joskus toisarvoisilla töillä, kuten kopioimisella, arkistoimisella, kahvin keittämisellä).
- Vastuuta kasvatetaan, mutta valtuuksia vähennetään.
- Töitä plagioidaan, varastetaan ja kopioidaan - kiusaaja esittää kiusatun työn omanaan (omille esimiehilleen).
- Kiusattu on kohtuuttoman tarkkailun, nauhoituksen ja nuuskinnan kohteena.
- Muu henkilökunta tekee kirjallisia valituksia kiusatusta (useimmat ovat pakotettuja tekemään keksittyjä syytöksiä - valitukset ovat mitättömiä, usein outoja (hän katsoi minuun oudosti) ja muistuttavat usein huomattavasti toisiaan, viitaten siihen, että ne ovat lähtöisin samasta kohteesta).
- Lomapyyntöihin liitetään ehtoja, joihin ei voi suostua tai jotka ovat tarpeettomia, joskus aikaisempi hyväksyminen perutaan, varsinkin jos kiusattu on ottanut kiusaamisen esille, kieltäydytään antamasta vuosi- tai sairaslomaa tai erityisesti lomaa, jota tarvittaisiin esim. hautajaisiin.
- Loman aikana soitetaan häiriösoittoja kotiin, usein yöaikana.
- Kiusattu saa uhkaavia tai epämiellyttäviä puhelinsoittoja tai hänelle lähetetään vihjailevia muistioita, viestejä tai e-maileja, joissa ei käytetä sanoja, juuri ennen viikonloppuja tai lomia.
- Työnkuva on epäselvä tai se on kohtuuttoman pitkä ja epämääräinen.
- Kiusattu kutsutaan tiedotuskokouksiin, joista tuleekin “lynkkaustilaisuuksia”.
- Kiusattua kielletään osallistumasta kokouksiin, usein uhataan uudella kurinpitotoimenpiteellä; joskus kiusaaja käyttää valta-asemaansa väärin ja pitää kokouksesta pois kaikki, jotka kykenisivät käsittelemään kiusaamista.
- Kiusattu syyllistetään ja annetaan ymmärtää, että vain hänessä on vikaa.
- Kiusatut saavat valtuuttamattomia ja epäoikeudenmukaisia suullisia tai kirjallisia varoituksia.
- Kiusatulle annetaan kurinpitorangaistuksia mitättömistä tai päällisin puolin vakuuttavalta vaikuttavasta tai väärästä syystä.
- Kiusattu irtisanotaan keksittyjen syytteiden tai hatarien verukkeiden perusteella usein mitättömän tapauksen takia, joka on sattunut kuukausia tai vuosia aiemmin.
- Pakotetaan vapaaehtoisesti eroamaan tai lähtemään ennenaikaiselle tai sairaseläkkeelle.Kuinka kiusaajat valitsevat uhrinsa?Uhri usein:- On hyvä työssään, usein loistava.
- On suosittu ihmisten keskuudessa (esimerkiksi kollegoiden, asiakkaiden, oppilaiden, vanhempien, potilaiden jne.)
- Puolustaa muita kiusattuja - tämä varmistaa sen, että puolustaja on seuraava kohde, joskus kiusaaja hylkää heti uhrinsa ja kohdistaa huomionsa puolustajaan.
- Tuo esiin muiden epäpätevyyttä, väärin tehtyjä töitä, petoksia, muita laittomuuksia, puutteita terveys- ja turvallisuusohjeissa.
- Tahtomattaan (olemalla pätevä työssään) suo muille hyvän vertailukohdan, jossa korostuu ja paljastuu kiusaajan epäpätevyys.
- On lahjomaton, hänellä on korkeat moraalisäännöt, joissa hän ei
- On mukana ammattiyhdistystoiminnassa.
- On jollain lailla haavoittuva, esimerkiksi yksinhuoltaja, perheen joku läheinen on kuollut, on nuorempi kuin muut ryhmässä (tai toisinpäin) jne.
- On haavoittuva, koska on rehellinen ja omaa oikeudenmukaisuuden tajun, jota ei ole halukas uhraamaan.
- On menestynyt, sitkeä, päättäväinen, rohkea jne.
- On saanut tunnustusta työstään esim. voittamalla palkinnon.Mustasukkaisuus (ihmissuhteissa) ja kateus ovat vahvoja motivaattoreita kiusaamiselle.Tyypillinen tapahtumien kulku on seuraavanlainen:- Uhri on valittu edellisten kriteerien perusteella ja häntä on kiusattu kuukausia jopa vuosia.
- Lopulta uhri alkaa puolustaa oikeuksiaan olla rauhassa, kenties tekemällä henkilöstöosastolle valituksen.
- Henkilöstöosasto haastattelee kiusaajan, joka käyttää hyväkseen Jekyll&Hyde luonnettaan, pakonomaista valehteluaan ja uskottavuuttaan kertoakseen aivan päinvastaisen tarinan.
- Sana sanaa vastaan, ei todistajia, niinpä henkilöstöpuolella uskotaan ylemmässä asemassa olevaa työntekijää.
- Kiusaaja pyytää henkilöstöosastoa hankkiutumaan eroon uhrista.
- Kun kiusattu on saatu pois, seuraa yleensä 2-14 päivän jakso, sitten uusi uhri on valittu ja prosessi alkaa uudelleen (kiusaaminen on pakonomaista käyttäytymistä ja sarjakiusaajat eivät selviä ilman käsillä olevaa kiusattua).
- Vaikka työnantaja huomaa ehkä myöhemmin tukeneensa väärää osapuolta, se tuskin myöntää sitä, sillä sen oma uskottavuus on vaarassa.
- Jos ryhdytään oikeustoimiin, työnantaja käyttää pitkällekin meneviä keinoja pitääkseen uhrin hiljaisena, usein tarjoamalla rahallista hyvitystä oikeuden ulkopuolella, sillä ehdolla, että uhri vaikenee jatkossa asiasta.

maanantai 16. maaliskuuta 2009

Muutos
Muista, että muutos on milloin tahansa mahdollinen.
Haluatko auttaa toisia ihmisiä? Haluatko muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi? Kaikkihan me haluamme. Mutta miten?

Et voi antaa pois sitä, mitä sinulla ei ole.
Tiedä ja tunne näkymätön maailmankaikkeuden viisaus ja energia, joka virtaa joka solussasi ja suonissasi.
Avaa ovi sisimpääsi, josta löydät rauhan ja hiljaisuuden tietoisuutesi korkeammalla tasolla. Kunnioita elämää sen kaikissa muodoissa ja opettele tietoista vuorovaikutusta sen kanssa.
Mitä tahansa tapahtuukin, arvosta kaikkea, mitä kohtaat. Jos et ymmärrä tapahtunutta, tiedät, mitä sinun tulisi oppia.
Opi huomaamaan elämän kauneus sen kaikissa muodoissa. Ole itse rauha ja hiljaisuus, niin löydät sisäisen rauhan.
Anna anteeksi itsellesi ja päätä olla vapaa. Sinulla on oikeus olla se mikä olet kaikkine mielipiteinesi ja elämäntapoinesi, jollet vahingoita toisia.
Virheistäsi olet oppinut ja jatkat elämääsi viisaampana ja kyvykkäämpänä.
Tiedä, että olemme kaikki yhteydessä toisiimme, emme ole erillisiä tai irrallisia.
Ole avoin ja vapauta itsesi kaikesta siitä, mitä vihaat. Miten ja millä? Lisäämällä tietoasi ja ymmärrystäsi!
Kommunikaatio vapauttaa energiaa. Anna energian virrata, äläkä kiinny omaisuuteesi liikaa. Anna pois se, mitä et tarvitse. Anna sen kiertää.
Muista, että ajatuksesi luovat tulevaisuuden. Olet elämäsi luoja ja valintojesi tuote. Anna anteeksi itsellesi huonot valintasi. Ilman niitä et olisi nyt tässä. Viisaampana, mankelin läpikäyneenä.
Anna aikaa itsellesi samoillaksesi luonnossa tai ihaillen veden voimaa ja kauneutta.
Rakasta naapuriasi. Ja jos et kykene ihan vielä rakastamaan, opettele edes vähäsen ymmärtämään häntä ja hänen elämäntilannettaan.
Tämä päivä on hyvä. Inspiroi itsesi NYT.
Anna muiden tehdä oma elämänsä. Sinun ei tarvitse puuttua siihen, vaikka tietäisitkin asiat paremmin. Suo heille se ilo tehdä omat virheensä ja oppia niistä.
Minun maailmassani mikään ei mene väärin. Kaikki on kunnossa. Opin tarkastelemaan elämääni paremmin.
En ole nimeni, työni, asuinpaikkani tai vaatteeni, joita kannan. Olen ikuinen henki, enkä kuole koskaan. Kuten sinä. Hyväksy siis näennäinen kuolema.
Jos jokin ei tuo rauhaa elämääsi, anna sen mennä. Sinä et tarvitse sitä.
Älä arvostele, lähetä rakkautta.
Älä epäile. Tiedä, että osaat ja kykenet.
Mennyt on mennyttä. Sinä et ole enää se sama ihminen, onneksi. Olet oppinut paljon. Onneksi. Onnittele itseäsi.
Harjoita enemmän antamista kuin ottamista.
Ole hiljaa ja tiedä.
Kysy itseltäsi, mikä on tarkoitukseni, tässä ja nyt.
Pyhä maailmankaikkeuden älykkyys - ole se.
Ota vastaan toisten ystävällisyys ja elä hetkessä.